Food & beverage selskaber står overfor fire store supply udfordringer

Flere års makroøkonomiske udfordringer har slebet supply chain knivene i fødevare- og læskedrikkebranchen, og de bedste gør det umulige: Præsterer bedre for mindre, viser undersøgelse. Men der er stadig potentiale for forbedringer. Fire vigtige nøgler er håndtering af kompleksitet, tættere samarbejde med leverandører og kunder, fælles fodslag i branchen og udvikling af e-handel.

Food and BeverageAf: Supply chain writer Poul Breil-Hansen

Virksomheder inden for fødevarer og læskedrikke præsterer godt, viser en global undersøgelse fra Boston Consulting Group (BCG). Producenterne har fra 2010 til 2012 i gennemsnit reduceret deres supply chain omkostninger som en procentdel af salget med imponerende ni procent. Det sker samtidig med, at de bedste virksomheder rent faktisk har øget servicegraden over for kunderne. Men der er dog en tendens til, at flertallet af virksomheder har dalende servicegrad.

Gennemsnitstallet for supply chain omkostningerne dækker dog over meget store udsving, hvor de bedste præsterer seks gange bedre end de dårligste.

Den gennemsnitlige lagerbeholdning er også dalet til et historisk lavt niveau, men også her dækker tallet over stor variation, hvor lagerbeholdningen varierer fra 21 til 112 dages forsyningssikkerhed på lager.

BCG peger på to nøgleområder for forbedringer: 1) Bedre håndtering af kompleksitet og 2) bedre samarbejde i forsyningskæden.

1) Mindre kompleksitet

Food and BeverageBCG estimerer, at en mere effektiv håndtering af kompleksitet på globalt plan kan frigive værdier for op til 28 milliarder US dollars for branchens aktører. BCG’s undersøgelse viser, at 90 procent peger på kompleksitetshåndtering som en strategisk udfordring, men at blot 25 procent adresserer udfordringen på en systematisk måde. De fleste virksomheder begrænser kompleksitetsperspektivet til et spørgsmål om at sanere i produktporteføljen og overser dermed de mere virksomhedsbrede muligheder for at reducere kompleksitet. En af de største kilder til kompleksitet er manglen på intern fælles fodslag eller ”alignment”, der skaber masser af spild, misforståelser, fejl og tab af viden. De virksomheder, der er bedst til at tackle kompleksitet, fokuserer på at anlægge en holistisk tilgang, som omfatter hele virksomheden. De kvantificerer omkostninger og gevinster, og de fokuserer på at optimere lønsomhed og ikke blot reducere omkostninger. De tildeler også ledere for branding og ledere for forsyningskæden et fælles ansvar for resultatopgørelsen eller lønsomheden.

2) Tættere samarbejde i værdikæden

BCG estimerer, at bedre samarbejde mellem aktørerne i værdikæden kan frigive et potentiale på op til 21 milliarder US dollars på globalt plan. Stort set alle fødevarevirksomheder har allerede igangsat tiltag, der skal forbedre samarbejdet med leverandører og kunder, men kun få har nået et særligt modent niveau på området. BCG anbefaler en mere systematisk og strategisk tilgang, der kan bringe virksomheden videre på modenhedsrejsen. Konkrete instrumenter til at forbedre samarbejdet kan for eksempel være tablet- eller smartphone-baserede værktøjer, der kan visualisere leveringsruter eller andre værktøjer, der deler point-of-sales data, som kan reducere mængden af tomme hylder i butikkerne. Men værktøjerne forudsætter en tillidskultur, der skal være på plads i de samarbejdende organisationer, før samarbejdsløsninger for alvor kan komme til at skabe resultater. Det er for eksempel en forudsætning for effektivt samarbejde, at parterne er fuldstændig afklarede med, hvordan samarbejdsgevinsterne skal kvantificeres og fordeles.

Food and Beverage3) Fælles fodslag i branchen

The Supply chain initiative er navnet på et interessant tiltag fra EU Kommissionen. Initiativet skal skabe bedre økonomisk og kommercielt fodslag i EU’s fødevare- og læskedrikkebranche hele vejen fra jord til bord eller fra landbrug og producenter over bearbejdningsled til detailbutikkerne. Formålet er at skabe en mere konkurrencedygtig fødevaresektor, hvor samarbejdet i værdikæden sker mere effektivt. Det sker gennem etableringen af et sæt ”Principles of Good Practice” som medlemsvirksomhederne forpligter sig til at praktisere i den daglige drift. Målet er at skabe:

 • mere fair business-to-business handelsrelationer,
 • der tager udgangspunkt i slutforbrugerens behov, og
 • som respekterer alle parters kommercielle frihed og selvstændighed.

Medlemsvirksomhedernes topledelser forpligter sig til at overholde principperne, ligesom de forpligter sig til at træne alle relevante medarbejdere.

4) Den digitale fremtid

Food and BeverageE-handel, digitale teknologier og ændrede indkøbspræferencer er i færd med at ændre værdikæderne inden for food & beverage. En ud af fire globale forbrugere køber i dag dagligvarer som blandt andet fødevarer på nettet, og mere end halvdelen er villige til at gøre det i fremtiden, viser undersøgelsen ”The Future of Grocery” fra The Nielsen Company fra 2015, der omfatter 30.000 forbrugere i 60 lande. Væksten i e-handlen bliver drevet af de såkaldt digitale indfødte. ”Forbrugere køber ikke længere ind enten fysisk eller digitalt, de anlægger en kombineret tilgang og gør brug af den kanal, der lige passer deres behov bedst i situationen. De mest succesfulde detailbutikker og producenter vil være de, der formår at placere sig i grænsefladen mellem det fysiske og det digitale og gøre brug af intelligent teknologi, der kan imødekomme kundernes behov for at købe ind uanset sted, tid og kanal”, fortæller Patrick Dodd, president, global retailer vertical, Nielsen.

The Nielsen Company anbefaler på basis af undersøgelsen, at fødevarevirksomheder tager højde for følgende seks gode råd, når de skal tackle den digitale fremtid:

 1. Husk hvad der driver forbrugerne.
 2. Tilføj værdi gennem digitale værktøjer.
 3. Anlæg en holistisk betragtning på kanaler.
 4. Kend dine kunder i detaljer.
 5. Anerkend at forandringerne rammer hele CPG-industrien på tværs af sektorer.
 6. Må og tilpas løbende.

McKinsey supplerer med en pointe om, at selvom der ikke er voldsom tempo på e-handlen med føde- og dagligvarer i Europa i øjeblikket, så tyder alt på, at europæerne i den grad er klar til e-handel også på dette felt. ”Vi forventer markedet vil ændre sig hastigt i den nærmeste fremtid, og det er kun ”early movers”, der vil få succes – og kun hvis de har et enestående værditilbud til markedet, et kompromisløst fokus på lønsomhedsoptimering og en villighed til at investere i store strategiske satsninger”, lyder det fra Nicoló Galante, Enrique García López og Sarah Monroe fra McKinsey i artiklen ”The Future of Online Grocery in Europe”.


Oversættelsesnoter:

 • Hurtige forbrugsgoder ⇒ consumer packaged goods.
 • Fødevare- og læskedrikke ⇒ food & beverage.
2015-10-15
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.