Industrien kræver automatisering

Industrien kræver større fleksibilitet inden for automatisering

Flere og flere virksomheder vælger at automatisere deres lager- og ordreplukningssystemer. Men traditionelle systemer underpræsterer: De er usmidige, ufleksible og ikke-skalerbare. De er derfor ikke egnede til virksomheder, der arbejder på et dynamisk marked. En ny generation automatiserede løsninger viser nu vejen frem.

Interessen for automatiserede lagrings- og ordreplukningssystemer er steget de senere år. De ses tydeligt i statistikker fra FEM Product Group Intralogistic Systems, den store europæiske industrisammenslutning for materialehåndtering. Til trods for den europæiske krise, så var antallet af ordrer i 2011 13 procent højere end i 2006, hvor den europæiske økonomi stadig var i kraftig vækst.

Der er især stor interesse for ubemandede lager- og hentningssystemer. I 2011 var antallet af ordrer på disse anlæg ikke mindre end 24 procent højere end året før, og det havde aldrig været så højt. Antallet af minilæsser-anlæg (miniload) er faldet lidt, men er stadig væsentlig højere end årene, før krisen satte ind.

Højere arbejdsomkostninger

Automatisering af varelagre er ikke noget nyt. Det er en igangværende tendens, der ser ud til at fortsætte. "Se blot på Albert Heijn, den største supermarkedskæde i Holland. Virksomheden meddelte for nylig, at de har planer om at automatisere opgaverne i alle deres regionale distributionscentre", forklarer René de Koster, logistikprofessor på Erasmus University i Rotterdam og formand for Logistics Award-juryen, en innovationspris, der blev præsenteret under handelsmessen Logistica i Holland. Det faktum, at tendensen ser ud til at fortsætte, skyldes, at virksomhederne kommer med nye argumenter. "Og det er ikke kun virksomhedsårsager, der ligger bag denne udvikling, demografien er også af afgørende betydning", siger Dr Michael ten Hompel, chef for Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik i Dortmund. Dette synspunkt understøttes af de Koster. Arbejdskraften bliver mere kostbar og mere knap, og arbejdsstyrken bliver ældre. "I øjeblikket klarer Vesteuropa sig takket være bidraget fra de østeuropæiske arbejdere, men det vil stoppe, når lønniveauerne udjævnes."

At klare sig uden ny lagerkonstruktion

Bengt Olenmark og Claes Jönsson hos Consafe Logistics fremfører, at automatisering også giver en løsning for virksomheder, der er vokset ud af deres lagerkapacitet. 

"Ved at automatisere bestemte dele af opgaverne kan man udvide brugen af de eksisterende lokaler og derved klare behovet for øget lagerkapacitet"  forklarer Jönsson, der, ligesom Olenmark, har en omfattende erfaring inden for automationsprojekter.

En anden årsag er tidspresset, som flere og flere lagre belastes af og ikke mindst den stigende online-shopping. "Ordrerne bliver endnu mindre, hvilket tærer på kapaciteten i de manuelle varelagre. Og desuden skal disse ordrer plukkes inden for ganske få timer, så de kan leveres næste dag". Ifølge Olenmark kan automatisering være en hjælp til dette.

Små robotter

Steve Banker ser også en stigende interesse i automatisering, især inden for løsninger, det øger produktiviteten uden at give kald på fleksibiliteten. "Gaffellifte (fork-lifts) kan bruges over hele lageret, hvor man end måtte ønske det. Hvis man lukker et lager, sætter man ganske enkelt gaffelliftene bag på en tom lastvogn, og bruger dem et andet sted," forklarer Banker, analytiker hos ARC Advisory Group, et teknologisk forskningsfirma, der udfører en årlig undersøgelse af WMS-markedet.

Banker citerer Kiva Systems som et eksempel. Leverandøren af intralogistiksystemer blev solgt til Amazon.com for 775 mio. dollar. Virksomheden leverer små robotter, der kører på kryds og tværs af lagergulvet for at bringe modulkompakte hyldevarer med de bestilte varer til ordreplukkerne. Hvis opgaverne øges, så tager man blot flere robotter ind. 

"Verdens største webshop har set fordelene ved denne teknologi. Inden for de næste få år vil Amazon.com bruge alle de robotter på deres varelagre, som Kiva kan fremstille."

Pendulfart

Også Ten Hompel ser en stigende efterspørgsel på fleksible automatiseringsløsninger. "Den teknologiske udvikling inden for de seneste år er svaret på dette. Tag pendulsystemer (shuttle systems) f.eks., som bruger relativt flere maskiner end de traditionelle minilæssersystemer. Kapaciteten på pendulsystemer kan øges til en vis grad ved at leje ekstra pendulmaskiner. Førende leverandører har allerede set dette nye marked og er begyndt at tilbyde mulighed for at leje maskinerne, når der er spidsbelastning."
René de Koster erkender, at de traditionelle automatiske lager- og ordreplukningssystemer ikke altid klarer sig tilfredsstillende, når det f.eks. drejer sig om webshop-lagre. "Disse varelagre karakteriseres ved at være meget uregelmæssige i deres ordremønstre, med toppe om mandagen og dyk i midten af ugen. Problemet med de traditionelle mønstre er, at kapaciteten skal tilpasses til toppunkterne. Normalt er det ikke den billigste løsning."

Stor investering

Traditionelle automatiserede systemer har også andre skavanker, som f.eks. den store investering og den lange tid, der skal bruges til omkostningsdækning. "De er designede til en bestemt slags produkter og en bestemt ordreprofil. Men hvad sker der, når ordreprofilen ændres? Så fungerer systemet ikke længere så godt", hævder Banker. "Brugs- og vedligeholdelsesudgifterne kan også være høje, plus det faktum at man er ekstremt afhængig af systemleverandøren", tilføjer Jönsson.

Et andet problem er, at til at begynde med er kapaciteten i systemet ofte lidt højere end nødvendigt, så fremtidig vækst ikke bliver et problem. I næste fase tilpasses automatisering til formålet i forhold til efterspørgslen. På et tidspunkt kan efterspørgslen overstige systemets kapacitet, og der skal implementeres bekostelige nødløsninger. "I praksis betyder dette, at systemet strukturelt ikke er stort nok", mener Banker. "Og flytning af lageret er ofte ikke nogen mulighed, selvom det ville være mere logisk med hensyn til transportudgifter, samt det at der allerede er investeret alt for meget."

Ergonomiske fordele

Automatiske lager- og ordreplukningssystemer – uanset om de er fleksible eller ej – har også andre fordele, som f.eks. ergonomi. "Ofte involveres processer, hvor menneskelige kompetencer er uundværlige, og som stadig skal udføres manuelt, mens processerne omkring dem er blevet automatiseret. Tag f.eks. ordreplukning. Med en effektiv ergonomi og et godt designet layout kan mennesker fungere ualmindeligt godt uden at lave fejl", fremfører Ten Hompel.

René de Koster fremhæver ligeledes det kompakte i de automatiske systemer. Der er ofte en fordel ved at bygge varelagre i nærheden af byområder, men faktum er, at en plads er meget bekostelig i disse områder. "Jo mere kompakt lagersystem, jo mere attraktiv investeringsmulighed." I denne forbindelse henviser Olenmark til Autostore, et lagersystem, der kan stakke pakkasser på lageret og hente dem med robotter. "Dette system er ikke kun fleksibelt som Kivas, men det er også meget kompakt."

På kort eller langt sigt

Olenmark og Jönsson angiver også, at lagervarer ofte udgør en mindre risiko i et automatiseret lager. "Hvis der er mindre menneskelig håndtering, så reduceres risikoen for skade også", fremsætter Olenmark. "Tyverisikring gives også ofte som et argument. I et automatiseret lagersystem er varerne i et relativt sikkert miljø", tilføjer Jönsson.

Hvor meget en automatiseringsløsning virker interessant varierer fra virksomhed til virksomhed. Det drejer sig også om, hvor hurtigt man ønsker at genindtjene investeringen. Er en tilbagebetalingstid på fem år acceptabel, eller er den nødt til at holdes inden for tre år? "Virksomheder med en begrænset horisont er ikke lette at overtale til automatisering. Løsningen er meget mere tiltalende for virksomheder, der har en mere langsigtet strategi. Det er derfor familiedrevne virksomheder er mere innovationsmindede, når det drejer sig om oplagring, end børsnoterede selskaber", konkluderer de Koster.

Om at automatisere eller ikke automatisere?

Lagerautomatisering udføres for at reducere gåafstande, gøre informationsoverførsel hurtigere og at nedbringe antallet af fejl. Det er, hvad professor René de Koster er overbevist om. "Automatisering er et interessant forslag, når der er mange ordrelinjer, mange produkter og et stort lager". Bengt Olenmark og Claes Jönsson anfører, at automatisering medfører nedskæring i antallet af ansatte. "Det ultimative mål er omkostningsbesparelse", mener Olenmark.

Ten Hompel angiver også eksplicit kompleksiteten ved processerne. "Derfor er det svært at finde et punkt, hvor automatisering bliver en realistisk mulighed." På samme måde understreger René de Koster det faktum, at behovet for automatisering varierer fra virksomhed til virksomhed. Ikke desto mindre er han dristig nok til at komme med et par tal. "Hvis du håndterer under 5.000 ordrelinjer pr. dag, så vil jeg være tilbageholdende ved at indføre automatisering. Hvis tallet er over det, så er det umagen værd. Hvis man tager mængden af produktsortimentet som startpunkt, så tror jeg, at automatisering vil være en god idé ved 20.000 til 30.000 lagerførte enheder (stock keeping units, SKU'er)."

Av: Marcel te Lindert
Bilder: Lalesse Europe BV

2014-06-17
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.