Det uudnyttede potentiale i produktionsstyring er gigantisk

Topledelser mangler forståelse af kompleksitet i både systemer og moderne produktion, produktion lider under dårlig datakvalitet, og it-afdelinger undervurderer udfordringen, når MES og ERP skal integreres. Det er blot nogle af de barrierer, der forhindrer succesfuld implementering af manufacturing execution systems (MES) i globale produktionsvirksomheder.

Der er stadig lang vej, før produktionsvirksomheder generelt har succes med at implementere MES, der kan automatisere processen fra ordremodtagelse over delegering af produktionsordre til virksomhedens produktionsfaciliteter, eksekvering af ordren og besked til ERP-systemet.

"Løsningerne er der i store træk. Det er ikke teknikken, der halter. Det, der bremser udviklingen, er derimod en generel umoden tilgang til produktionsstyring, hvor topledelsen ikke ankerkender opgavens kompleksitet og derfor ikke allokerer den nødvendige organisatoriske, procesmæssige og finansielle opmærksomhed”, fortæller Mike James. Han har de sidste 30 år beskæftiget sig med it-baseret produktionsstyring og specielt MES. Han er medstifter af ATS, som i dag er en global leverandør af MES-løsninger og har siden 2012 været formand for brancheorganisationen MESA (Manufacturing Enterprise Systems Association) EMEA.

Automatisering af en produktionsordre

MES bygger bro mellem styringen af maskinanlæg på produktionsgulvet og ERP-systemer. Det omfatter produktion, kvalitet, vedligeholdelse og lagerstyring, og idéen er, at MES med realtids informationsoverførsel og –behandling kan automatisere og optimere produktionseksekvering i alle typer produktionsvirksomheder. MES-konceptet er ikke nyt og har været på banen i en del år, men potentialet er ifølge Mike James langt fra udnyttet endnu.

“Når en global produktionsvirksomhed i dag modtager en ordre, sker allokeringen af den eller de tilhørende produktionsordrer til produktionsgulvet i en af virksomhedens fabrikker typisk manuelt af en medarbejder. Denne proces kunne teknisk foregå ved hjælp af computerlogik i MES, men det sker meget sjældent i dag, og jeg tror, der kommer til at gå det meste af et årti, før vi vil se succesfulde implementeringer af højere automatiseringsniveauer på dette område”, fortæller Mike James.

Ni barrierer for succes med MES

Han peger på ni barrierer for, at MES-implementeringer får større succes:

  1. Der er for meget fokus på it-værktøjer samt standarder og for lidt på de elementer, som for alvor gør en forskel – såsom ledelsesopbakning, processer, træning, datakvalitet ec. (se de næste barrierer).
  2. Topledelser mangler forståelse for, hvor kompleks en opgave styring af moderne produktion er. Det kræver ganske komplekse it-systemer, avanceret projektledelse samt implementering, grundig uddannelse af brugere, høj datadisciplin etc.
  3. Topledelsens manglende forståelse skaber pilotprojekter, som ikke har tilstrækkelig opbakning og ledelsesopmærksomhed. Det resulterer i lavsuccesrate og endnu mindre opbakning til implementering af MES.
  4. It-afdelinger undervurderer generelt udfordringen med at integrere MES og ERP, og det skaber forsinkelser, besvær og dårligt omdømme for MES-implementeringen.
  5. Datakvalitet er et generelt stort problem. Mange problemer med dårlig datakvalitet bliver afhjulpet af, at meget integration reelt foregår manuelt af en rutineret medarbejder, der manuelt korrigerer for fejl. Det betyder, at den manglende datakvalitet forbliver skjult, og at problemet vil opstå igen og igen.
  6. Dårlige it-netværk skaber problemer for MES. MES involverer meget store datamængder og realtidsbehandlinger af data, der stiller store krav til båndbredde. Disse krav er ofte meget større end it-netværket kan honorere, hvilket skaber kontinuerligere problemer og forsinkelser.
  7. Området lider under lav ledelsesopmærksomhed, og der er derfor også relativ lav villighed til at investere i bedre netværk, bedre uddannelse, bedre projektledelse etc. Der er en slående forskel på den opmærksomhed, it-afdelinger for eksempel tildeler båndbredde til ledelsens smartphone-løsninger i forhold til båndbredde til netværket på det produktionsgulv, der skal fremstille de varer, som ledelsen skal afsætte til markederne.
  8. Der mangler uddannelse af både brugere af MES og også leverandører af MES. MES er komplekse løsninger, der kræver en del uddannelse af brugerne for at anvendelsen bliver effektiv. Der er ifølge Mike James desværre også en del leverandører af MES, som ikke er tilstrækkelig uddannet i brugen af deres egne løsninger. MESA arbejder på en model til akkreditering af leverandører.
  9. Den måske største og mest alvorlige barriere for succesfulde MES-implementeringer er lav realisering af forretningsfordele og –resultater. Der er lav opmærksomhed på, hvordan MES skaber forretningsværdi, og der er få eksempler på dokumenterede koblinger mellem MES og forretningsresultater. Det er ifølge Mike James en barriere for at tackle alle de ovenstående barrierer.

Problemer med RoI

Mike James’ analyser af MES-markedet bliver støttet af Gartner Groups årlige MES-analyse. 2014-analysen har fået titlen "Insufficiently Defined Business Cases and Application Strategies Are Holding Back the Value of MES”. Den peger på, at MES forretningsplaner har fokus på at skaffe finansiering og glemmer fokus på at realisere forretningsgevinster. Det skaber en negativ spiraleffekt i form af problemer med Return on Investment, som igen bremser topledelsens villighed til at bakke op og investere.

Kulturen kan fremme MES

Mike James fremhæver Tesla Motors, Rolls-Royce Aerospace og Arla Foods som tre eksempler på virksomheder, der har forstået både kompleksiteten i og værdien af et stærkt MES til at koble produktionsstyring sammen med styringen af resten af forretningen. Tesla har med succes kombineret standardløsninger på ERP-niveau med mere tilpassede løsninger jo tættere på produktionsgulvet, man kommer. Det har skabt en af de mest automatiserede aktører inden for automotive-sektoren i verden. Rolls-Royce Aerospace og Arla Foods er begge kendetegnet ved høj implementeringsmodenhed, hvor ledelsen synligt bakker op, og der foregår en grundig oplæring af brugerne af MES. Mike James nævner i samme åndedrag, at han er rådgiver for Rolls-Royce Aerospace.

“Det er min erfaring, at den skandinaviske mentalitet med kritisk og selvstændig tænkning samt fokus på brugeruddannelse er et aktiv for MES-implementeringer. Den skandinaviske mentalitet ser ud til at danne en god kulturel platform for succes med komplekse systemer som MES”, fortæller han.


Læs mere på www.mesa.org, som blandt andet tilbyder et globalt uddannelsesprogram i MES.

2014-08-08
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.