Smart håndtering af vareflow mellem fabrik og lager

Et øget behov for besparelser, kortere logistikprocesser og forbedring af kundeservice samt kvalitet får virksomheder til at rette opmærksomheden mod moderne styringssystemer. Fuld optimering af forsyningskæden kræver mere end bare forbedring af lageroperationer eller bedre transport organisation.

Produktions- og distributionsvirksomheder møder flere og flere udfordringer såsom behovet for at øge arbejdsvolumen som svar på større mængder varer eller vigende effektivitet fra chauffører, der distribuerer varer til og fra lageret. En effektiv løsning på disse problemer er transport- og vareflowsystemet Collect YMS fra Consafe Logistics.

ConsafeVareflowsystemer vinder større betydning i forsyningskæden. Systemernes kvalitet har direkte indflydelse på en succesfuld udførelse af plukning, forsendelse og lastning samt de tilhørende omkostninger. Resultatet af fejlagtig styring eller mangel på samme kan blive meget alvorlig for virksomheden – fra tab på grund af mange fejl til lavere kundetilfredshed.

Nogle af de mest problematiske områder inden for dette område omfatter: planlægning og adgang til operationelle data, effektiv styring af truckflow, optimal brug af ressourcer, reduktion af omkostninger og sikkerhed for fodgængere og motorkøretøjer. Risikoen for fejl på hvert af disse styringsområder illustrerer på samme tid mulighederne for løsninger i kraft af det moderne Yard Management System. Systemet er udviklet til at yde optimal brug af fragtenheder såsom lagerporte og havne og minimere bunkeophobninger i leverings- og forsendelsesplaner, som kan medføre lang køer af lastbiler.

Få udfordringer vendt til succes

Collect YMS fra Consafe Logistics er et eksempel på en effektiv YMS løsning. Denne løsning leverer fuld kontrol over ind- og udgående køretøjer, selv i planlægningsstadiet før de ankommer til fabriksporten. Collect YMS leverer overblik over den tilstedeværende situation og viser hvilke ladninger, som er forsinkede og hvilke forsendelser, som er klar på det pågældende tidsrum. Alt dette gøres muligt på grund af planlægningsmodulet, som giver mulighed for at planlægge nye ladninger ved at trække udvalgte emner eller produktlinier til et såkaldt planlægningsmodul, der identificerer lagre, grupper og antal transportsenheder i den givne tidsramme.

Der er også et fabriksvisualiseringsværktøj tilgængeligt, der giver overblik over fabriksområdet med synlige bygninger, havne, parkeringspladser og oplagringsplads for trailere og containere.

Et andet vigtigt område for Yard Management er effektiv styring af kørsel. I virksomheder med arbejdsprocesser på papir og manuelle befordringsmiddel-dataprocesser, så opstår der hyppigt datafejl. Sådan et workflow kan nemt øge antallet af fejl og gøre det svært for for eksempel ordreprocesser at følge retningslinier. Tilmed er det meget sværere at forudsige transporttiden og at kontrollere transportørernes rettidige opgaveudførelse.

En god løsning til dette er at bruge IT-løsninger, der understøtter site management. Collect YMS spiller en rolle ved modtagelse ved at fortælle chaufførerne hvornår og ved hvilket afleveringspunkt, de skal levere eller, hvor de skal parkere køretøjet og traileren. Ved at registrere ankomst- og afgangstidspunkter sikres kontrol over fragtmænd. Chauffører kan blive registreret af YMS på flere måder. Chauffører, der venter på en parkeringsplads eller i opholdsrummet, kan se informationer på LCD’s eller eksterne displays. De kan også blive registreret personligt af sikkerhedspersonalet, der er udstyret med mobile enheder. Sikkerhedspersonalets opgave er at checke køretøjers status på et givent tidspunkt. På vægtstationerne kan chaufførerne modtage billetter med information om tid og sted for læsning og et kort over hele området.

Muligheden for at integrere Collect YMS med WMS-løsninger betyder en hurtig udveksling af information imellem modtagelse og lageret. Det gør også planlægningen mere enkel specielt med ladning af varer, hvor det er i dette tilfælde er WMS, der vælger en passende port samt oplyser tid til ladning og sender denne information videre til YMS til videre behandling.

Bliver det aldrig for meget af det gode?

Øget trafik betyder øget arbejdsbyrde med processer, der styrer flowet af lastbiler. Løsningen kan findes enten ved at ansætte mere arbejdskraft eller skabe nye ansvarsområder for de nuværende ansatte. Den første løsning resulterer i større udgifter, den anden mulighed forhøjer risikoen for, at ledelsen ikke kan være helt så effektiv med fare for at lave flere fejl. I den situation er implementeringen af YMS den helt rigtige løsning, idet YMS automatiserer mange processer, frigør medarbejdere fra adskillige administrative opgaver, der vedrører behandling af dokumenter, adgangskort og check af køretøjers forfatning.

YMS løsningen fra Consafe Logistics bidrager også til at optimere den interne support til fulde og tomme lastbiler og trailers. Opgavetildelingen til lastbiloperatørerne bliver styret således, at mængden af tomme kørsler bliver så lille som mulig. Denne løsning er hentet direkte fra Astro WMS.

Sikkerhed

Et af argumenterne for at investere i YMS er behovet for at øge sikkerheden på pladsen. Kaos og mangel på information mellem chauffør og anlæggets ledelse kan medføre alvorlige episoder, specielt når chaufførerne forlader deres køretøjer og går rundt og leder efter informationer. I virksomheder, hvor til og fra trafik udgør flere hundrede om dagen, forekommer der sammenstød og også farlige og fatale uheld med gående. YMS er udviklet på en sådan måde, at chauffører ikke behøver at forlade deres køretøjer. Derfor får chauffører udleveret et elektronisk adgangskort ved indgangen til fabriksanlægget. På den måde ved YMS, hvor hver lastbil befinder sig og kan give tilladelse eller stoppe trafikken på anlægget. Trafiksikkerheden kan også suppleres med serviceeftersyn af køretøjerne på et passende tidspunkt. Medarbejdere, der er udstyret med mobile enheder, efterprøver køretøjernes tilstand i overensstemmelse med bestemte instruktioner.

Fra dygtig lagerstyring til effektiv konkurrence

I en tid med øget konkurrence og voksende globalisering er et godt produkt eller en god service ikke nok. For at blive en attraktiv partner for potentielle kunder, vender mange virksomheder opmærksomheden mod logistik og løsninger, der forbedrer processer i forsyningskæden. Problemer, der handler om styring af vareflow, kan se ud til at blive overset af ledelsen. Men som mange virksomheder kan bekræfte, så har dette område stor betydning på udgifter og kundetilfredshed. Så det er værd at analysere den nuværende styring af anlægget. Valget af supporterende software bør baseres på identifikationen af faktorer, der hæmmer smidigheden af afhentninger og forsendelser. Anvendelse af den rigtige løsning skal afstemmes med ændringer i organisationen.

2012-09-28

Collect YMS – vigtige fordele:

  • Meget let og komfortabel planlægning af ladninger af porte.
  • Registrering af al lastbiltrafik på området.
  • Overvågning af ordrer inden lastbiler ankommer.
  • Trafikledelsen bruger porte og elektroniske kortlæsere.
  • Registrering af al vigtig data fra chauffører og køretøjer.
  • Styring af interne køretøjer til containere og traileropgaver.
  • Let planlægning og glidende opgaveløsning med afleveringer og forsendelser med fuld adgang til information vedrørende mulige porte.
  • Reducerede driftsomkostninger til modtagelse og sikkerhedspersonale, parkeringsplads og manøvrering.
  • Øget sikkerhed for lastbiltrafik og mindre gåtrafik.
  • Kortere gennemløbstider og køer for lastbiler.
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.