Sådan scorer du kassen på returlogistik

Returlogistik bliver ikke taget seriøst. Returflowet er i dag reelt en irriterende sten i skoen, der ikke er del af virksomhedens forretningsmodel. Det er ikke integreret med den kundevendte kæde og er genstand for meget begrænset faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed. Skab en ny supply chain architect-rolle og tænk returflowet med i designfasen, lyder anbefalingen fra eksperter.

Af Poul Breil-Hansen

Mange virksomheder oplever en returrate på cirka 10 %, men e-handelsvirksomheder oplever ifølge engelsk undersøgelse foretaget af Stockshifters.com gennemsnitlige returprocenter på 22 %. "E-handel involverer mange flere returvarer end traditionel handel. Det er fx ikke usædvanligt, at 60 % af modevarer købt over nettet kommer retur. På lageret er det afgørende meget hurtigt at modtage, tjekke, rengøre, pakke, stregkodemærke og få varen tilbage på lageret, det gælder særligt for varer med kort levetid som fashion og elektronik", fortæller professor René de Koster fra Erasmus University i Holland. Det er store tal, men tallene bliver ikke mindre, hvis man begynder at se på, hvad returvareflowet koster i form af håndteringsomkostninger.

Profit og miljø

"Returlogistik spiller en vigtig rolle i både virksomheders miljø- og CSR-arbejde samt som strategisk løftestang til at forbedre konkurrencekraft og bundlinie", fortæller Ph.D. og lektor ved Copenhagen Business School Chiabba Gobbi. Hun peger på, at producenter af forbrugerelektronik er pionerer på området, fordi de er blevet tvunget af EU-direktivet med det svære navn "WEEE" til at tage aktivt ansvar for, at deres produkter bliver returneret og genanvendt. Branchen har outsourcet returflowet til en fælles 3. partsaktør, der håndtere den omvendte forsyningskæde i form af indsamling, konsoliderig, transport og behandling på vegne af producenterne.

WEEE uden succes

Hun påpeger dog også, at effekten af WEEE på flere måde kun er en beskeden succes. Der foregår stort set ikke noget genbrug, eftersom systemet ikke er i stand til at foretage en effektiv sortering af returvarerne. Der foregår ikke nogen koordinering af indsamlingstransporten, som tilgodeser miljøhensyn. Der foregår ikke nogen fælles optimering af interesser og logistikprocesser i returflowet. Direktivet opfordrer producenter af forbrugerelektronik til at designe produkter, så returflow og genbrug er tænkt med i designet, men direktivet opstiller intet incitament for producenterne til at leve op til dette. Effekten er, at intet er ændret, og at designprocessen af nye forbrugerelektronikprodukter ikke tager højde for genanvendelse.

Returlogistik er uopdyrket land

schenkerReturlogistik er ifølge både Chiabba Gobbi og Henning de Haas generelt en uudviklet disciplin, der ikke er integreret med den kundevendte kæde. Henning de Haas er Post. Doc. og indtil for nylig lektor ved Syddansk Universitet. Han er i dag Head of kk Academy & Corporate Improvement Programmes hos kk-electronic a/s.

"De virksomheder, som formår at udvikle en holdbar forretningsmodel for den omvendte forsyningskæde, vil opnå en unik konkurrencefordel på deres marked. Det vil både styrke bundlinie og forbedre omdømme hos slutbrugere", fortæller Henning de Haas.

Design til genbrug

Han mener, at nøglen til lønsom returlogistik er at tænke den dobbeltrettede forsyningskæde med allerede i produktudviklingsfasen: "Hvis en PC-producent eller skoproducent formår at designe produkterne på en sådan måde, at de efter endt liv hos forbrugeren nemt kan skilles ad, sorteres og genbruges mere eller mindre én-til-én i nye produkter, så er der ingen tvivl om, at producenten har ramt en guldåre".

Produktudvikling sætter scenen for forretningsmodellen

Der er ifølge Henning de Haas meget få virksomheder, som tænker i logistik, forsyningskæder og returvareflow, når de udvikler nye produkter. Produktudviklere tænker på produkter, egenskaber, farver, former, design etc.

"Produktudviklere er ikke uddannet til eller bliver motiveret til at tænke i brede forretningssystembaner. Det er synd, fordi rigtig mange omkostninger og forretningsmuligheder bliver dikteret af produktudviklerens valg i udviklingsfasen", fortæller Henning de Haas.

Produktudviklerens valg af materialer, fremstillingsproces, antal af produktvarianter, opfyldelse af kundens værdiskabelse etc. skaber alle sammen konsekvenser og sommetider meget store skjulte omkostninger for både den fremadrettede og den omvendte forsyningskæde. Det er blot de færreste virksomheder, der opfordrer deres R&D til at tage højde for disse parametre og tænke produktet ind i leverancesystem, returlogistik og ikke mindst en samlet forretningsmodel.

Ny rolle: Supply chain arkitekt

Han mener, der er brug for at tænke bredere i produktudviklingsfasen. Han sammenligner produktudviklingsprocessen med en arkitekt, der tegner et hus. Arkitekten tænker både i form, indhold og funktionalitet. På samme måde mener Henning de Haas, at det er værdifuldt at tænke både den fremadrettede og den omvendte forsyningskæde ind, når man designer et nyt produkt. Han foreslår derfor en ny rolle, som passende kunne hedde Supply Chain Architect.

"Den vigtigste egenskab for en forsyningskædearkitekt er evnen til at tænke i helheder og sammenhænge. Hvilke konsekvenser vil dette materialevalg have for produktion, indkøb, returflow etc.?".

Han foreslår, at Supply Chain arkitekten bliver placeret i salgsafdelingen, så han eller hun er så tæt på kunden og salgsprocessen som muligt og har mulighed for at være med i udviklingsprocessen på et meget tidligt tidspunkt. Der skal ske en konstant påvirkning af sælgere og produktudviklere fra logistiksiden, så der bliver skabt en kultur, hvor man automatisk tænker logistik og produktion med i beslutningerne.

WMS kan styrke returprocessen
Et moderne WMS kan ifølge konsulent Mikael Brorsson fra Consafe Logistics både støtte returprocessen på effektiv vis, reducere mængden af returvarer i fremtiden og reducere håndteringsomkostninger til ompakning af åbnede varer. Han fortæller: "WMS kan effektivisere processen med at modtage og føre varen hurtigst muligt tilbage på rette pluklokation. WMS kan også understøtte, at man mærker varen som "OK men åbnet emballage". Denne vare kan så sælges i e-handelsbutikken til nedsat pris. Det faktum at kunden ved købstidspunktet er fuldt klar over, at han eller hun køber en returneret men tjekket vare skaber tillid og reducerer risikoen for at varen bliver returneret. Virksomheden slipper samtidig for en omkostningstung ompakning af varen".

2011-04-15
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.