Planlægning og eksekvering i forsyningskæden smelter sammen

Forecasts i CPG supply chains er ifølge undersøgelse i gennemsnit 53 procent forkerte. Nye metoder og teknologier som demand sensing er færd med at vende op og ned på det billede. Demand sensing kan trække data om efterspørgsel igennem forsyningskæden på daglig basis og sommetider endda på timebasis. Det betyder et stort skridt tættere på "the real-time supply chain"

Procter & Gamble, AkzoNobel, Kraft Foods, Kimberly-Clark og Unilever er eksempler på store virksomheder, som er i færd med at implementere teknologier og processer, der vil sammensmelte planlægning og eksekvering i forsyningskæden. "Vi indfører et demand sensing system, fordi traditionel demand planning simpelthen ikke længere er tilstrækkeligt", fortæller Rafal Porzucek, Global Process Leader Demand Planning, Procter & Gamble.

Stærkere regnekraft og lynhurtige dataprocessystemer gør, at vi i dag i høj grad kan operere med informationer i realtid. Det betyder, at de to primære processer "supply chain planning" og "supply chain execution" smelter sammen – i hvert fald de operationelle og taktiske niveauer af planlægningen. Realtidsdata eller tæt-på-realtidsdata fjerner behov for at planlægge og forecaste, hvor vi i stedet nærmer os en sense-and-response forsyningskæde, hvor salgsdata fra POS fra butikskæder eller daglige datafeeds fra en industriel grossist går direkte ind i produktions- og indkøbssystemerne og sætter rammerne for, hvad der skal produceres eller indkøbes i dag.

"Den øgede volatilitet i markedet bliver ofte opfattet som et problem. Men den kan også være en mulighed for at vinde konkurrencefordel, hvis man kan udnytte nye metoder og teknologi hurtigere end konkurrenterne. Med "demand chain"-tiltag stræber man efter at gå fra" think-and-act" til "thacting", det vil sige at integrere planlægning med eksekvering. Demand sensing er et interessant værktøj i denne bestræbelse”, fortæller professor Dag Ericsson, University of Borås.

53 procents fejl i forecasts

Den ugentlige forecast fejlprocent i Consumer Goods Companies (CPG) er ifølge undersøgelsen Forecasting Benchmark Study 2013 foretaget af Terra Technology på 53 procent, og selv de bedste inden for disciplinen må leve med fejlrater på 46 procent. Tendensen er endda stigende i forhold til sammenlignelige undersøgeler fra tidligere år.

Al eksekvering i forsyningskæden er baseret på demand forecastet. Hvis forecastet er 53 procent forkert, er det svært at se, hvordan supply chain ledere skal forbedre forsyningskædens præstationer. Situationen bliver kun værre, når der er tale om nye produkter, slow-moving produkter eller variationen i efterspørgslen stiger.

Consafe Logistics

Robert Eastman

"Den traditionelle planlægningsproces anlægger en lineær tilgang til virkelighedens forretningsmiljø, som er alt andet end lineær. Den lineære tilgang har fungeret rimeligt i mange år som en måde at organisere den kaotiske, rodede og ikke-lineære virkelige markedsverden den gang forandringstakten i forretningsverdenen var langsommere og præget af færre efterspørgselskanaler. Men i dag har verden ændret sig og forandringstakten accelereret, det betyder, at supply chain processer skal tilpasse sig og synkronisere bedre samt hurtigere. Adskillelsen mellem supply chain planning og execution er på vej til at forsvinde, og det er dels et symptom på, at forretningsverdenens forandringstakt stiger, og dels et symptom på, at supply chain ledere efterspørger nye og innovative teknologier, der kan gøre dem i stand til bedre at reagere på markedskræfterne", lyder det fra Robert Eastman, Senior SCM Analyst, Technology Evaluation Centers.

IDC Manufacturing Insigths vurderer, at markedet for "manufacturing supply chain demand sensing and forecasting" vil vokse markant de kommende år – særligt i sektorer som kortvarige forbrugsgoder og high-tech, hvor produktlevetiderne er korte, og efterspørgslen svinger meget. Analytikerne fra IDC forventer en vækst i salg af denne type teknologier med 8,9 procent i perioden 2013-2015. Til sammenligning forventer IDC en vækst i salg af supply chain management teknologier generelt på 7,8 procent i samme periode.

supply chainBedre udnyttelse af eksisterende data

Der er ikke mangel på data i forsyningskæden i dag. ERP-, WMS- og TMS-systemerne indeholder et væld af data, og brugen af mobile applikationer på lageret, i transporten, ved leveringen og helt ude på butiksgulvet gør mængden og aktualiteten af data voldsom med en næsten eksponentiel vækst. Udfordringen er at kombinere kendt matematik med ny matematik, ny regnekraft, en ny måde at tænke på og ikke mindst at kombinere egne data med data fra samarbejdspartner nedstrøms i forsyningskæden og data fra kampagner, lagrene, produktlanceringer etc. Lykkedes det kan det ifølge analyser fra Gartner AMR forbedre the perfect order med 10 procent og reducere lagerniveau med 10-15 procent. Den største effekt ses på halen af langsomt bevægelige varer.

Sådan implementerer du demand sense

IDC har følgende fem anbefalinger til virksomheder, der ønsker at implementere en form for demand sense. De omfatter:

  1. Forstå din relative demand planning performance: Er din demand planning og forecasting bedre, på linje med eller dårligere end konkurrenter og sammenlignelige virksomheder? Denne forståelse vil give dig et grundlag for at identificere de rette tiltag, er det et forretningsproblem, et dataproblem, præcisionsproblem eller et teknologiproblem?
  2. Etabler en strategi: Definér både kort- og langsigtede strategier for opnåelige forbedringsmål. Kan kapitalisering af nogle af disse mål resultere i konkurrencefordele?
  3. Definér krav og en plan: Identificér projekterne med de største effekter målt på ROI eller markedsdifferentiering og prioritér dem. Tab ikke de langsigtede mål og behov for din organisation af syne, når du identificerer de hurtige gevinster.
  4. Definér aktuelle barrierer for forandringen: Når du formulerer strategi, mål og plan, så vær opmærksom på den organisatoriske og kulturelle modstand, der kan opstå. Vær særligt opmærksom på, at tiltagene er afstemt med øvrige forretningsmål og it-prioriteter.
  5. Vælg en leverandør: Sammenlign dine krav med leverandørers kompetencer og find frem til den eller de leverandører, der bedst matcher jeres behov.

Tre kendetegn ved demand sensing

Hvad er demand sensing? Her følger tre kendetegn ved demand sensing og tilhørende spørgsmål, som kan afklare om, der er tale om rigtig demand sensing.

  1. Forener en mangfoldighed af efterspørgselssignaler, der skaber en forudsigelse af den daglige efterspørgsel: Demand sensing handler ikke om at gøre efterspørgselssignaler synlige ved fx at indsamle point of sales-data (POS). Det handler om at forudsige den mest sandsynlige størrelse på fremtidige ordrer baseret på efterspørgselssignalerne. Og det skal fungere for alle varer på alle lokationer – hver dag. Demand sensing bearbejder store mængder af data for at forbedre driftsperformance for kerneforretningen.
  2. Skaber og publicerer automatisk forecasts direkte til planlægningssystemer til eksekvering: Forecasts skal justeres hver dag, hvis de skal reflektere den virkelighed, forsyningskæder, der opererer på markeder med hurtige skift, arbejder i. Justeringen skal foregå automatisk og være konsistent. Data bliver hentet fra ERP og eventuelt fra adskillige aktører nedstrøms i forsyningskæden og skal bearbejdes på meget kort tid. Databearbejdningen skal omfatte hele dit forretningsnetværk og ikke bare en del af det.
  3. Leverer et paradigmeskift i forecast-præcision: Demand sensing skal levere mere end 30 færre fejl i forecasts på tværs af hele forretningsnetværket. Erfaringer viser gennemsnitlige forbedringer på 40 procent.
2014-04-09
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.