10 supertendenser for supply chain execution i 2015 – del 2

E- handel går amok over hele verden og vil have stor indflydelse på supply chain. Men supply chain execution er i rivende udvikling, og der er også mange andre tendenser på spil i 2015. Læs her om de sidste fem af de 10 supertendenser der vil påvirke SCE i 2015.

Af Poul Breil-Hansen, supply chain skribent.

De første fem supertendenser omfattede:

1. E-, M- og S-handel
2. Nye sociale netværk
3. Smidigere og billigere robotter
4. Eksekvering er værdifuldt
5. Forandringer kræver ledelse

Læs om dem i del 1 af artiklen.

6) Bæredygtighed og samfundsansvar / Sustainability and CSR

Bæredygtighed og samfundsansvar har været på agendaen i en del år, og de vil fortsætte med at være en voksende parameter i 2015. Der vil fortsat ske en vækst i presset på, at forsyningskæderne skal være miljøvenlige, og det pres er ikke mindst drevet af ønsket om at spare penge i form af lavere omkostninger til energi. Bæredygtighed er ikke allerhøjeste prioritet på topledelsernes og bestyrelsernes agenda, men det vil spille en stadig tungere rolle, fordi kunderne vil efterspørge det. Der er stor efterspørgsel efter miljøvenlige løsninger til transport, lagring, produktion etc., og det gælder ikke mindst i køle- og frysekrævende og transporttunge forsyningskæder, hvor energiomkostningen er tung. De store containerskibe forurener ekstremt meget, og rederierne har taget hul på arbejdet med at reducere forureningen og skibenes brændstofforbrug. Et stort containerskib udleder lige så store mængder emissioner om året som en by med flere hundrede tusinde indbyggere, så potentialet er stort.

En anden tendens er, at aktiv respekt for menneskerettigheder og etisk adfærd i forsynings- og leverandørnetværket skaber et bedre internt og eksternt omdømme samt en bedre risikostyring, som på længere sigt også afspejler sig i en bedre bundlinje. Det interne omdømme er vigtigt for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft for virksomheder, der har forsyningskædeaktiviteter i områder, hvor det kan være vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det samme gælder ergonomiske løsninger og godt arbejdsmiljø.

trends7) God husholdning

Det lyder måske banalt og indlysende, men der er stadig mange, som overser betydningen af grundlæggende god husholdning i driften af forsyningskæden. God husholdning indebærer valide stamdata, almindelig oprydning som fx lean/5S, grundlæggende procesoptimering, brug af standarder for data og processer, integration af it-værktøjer, systematisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere samt vægt på klassiske dyder som fokus på omkostninger, cash-flow, kvalitet, kundeservice og leveringskvalitet.

Undersøgelser viser for eksempel, at op til 80 procent af alle virksomheder har rod i deres stamdata som styklister, leveringsadresser, varebeskrivelser, priser og kampagnepriser, lagerregistreringer, medarbejderoplysninger etc., og at det nemt kan betyde 10 procents tab på bundlinjen. Stamdatakvalitet er absolut grundlæggende for enhver forretning, men det afspejler sig ikke i de fleste virksomheders adfærd, hvor fokus er på andre mere sexede tiltag, der i virkeligheden er 100 procent afhængig af stamdatakvaliteten.

8) Supply chain visibilitet

40 procent erkender i undersøgelsen Global Manufacturing Outlook 2014 fra KMPG, at de ikke har tilstrækkelig visibilitet på tværs af deres samlede end-to-end forsyningskæde. Det er et problem, fordi mangel på visibilitet i end-to-end forsyningskæden er en topbarriere for succesfuld supply chain execution – og fordi alt tyder på, at kompleksiteten og uforudsigeligheden kun vil stige i 2015. Gartners Top Predictions 2014 målrettet it-ledelsen fokuserede på ”disruptions brought about by digital business”, og den digitale udfordring bliver ikke mindre i 2015. Smarte maskiner; 3D-printing; nye samarbejdsformer med kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere samt Internet of Things vil udfordre og kræve langt bedre gennemsigtighed. Behovet for bedre gennemsigtighed samt bedre beslutnings- og styringsgrundlag i forsyningskæden er ikke nyt, ambitionen har eksisteret i årtier. Det nye er, at den digitale udvikling, uforudsigelige markeder og et stærkt taktisk pres på supply chain ledelserne om at reducere omkostninger accelererer behovet. Supply chain lederne kan ikke trække flere omkostninger ud ved at afskedige eller presse leverandører yderligere. De er tvunget til at indføre værktøjer, der kan hjælpe dem til at foretage bedre, hurtigere og mere begavede beslutninger i den daglige eksekvering af forsyningskæden. Vi vil derfor i de kommende år se en øget grad af konvergens af supply chain it-løsninger såsom TMS, Yard Management, dock scheduling, carrier appointment scheduling og WMS, der vil styrke visibiliteten.

9) Big data, mobilitet, IoT og sociale medier

Vi oplever en sand storm af nye teknologier, der vælter ind på markedet og skaber helt nye muligheder. En del af forklaringen er de nye digitale generationer, som er vokset op med internet, sociale medier, smartphones, apps, computerspil i netværk etc. De nye åbne, webbaserede teknologier er hurtigere og nemmere at integrere end tidligere tiders lukkede og proprietære ERP-teknologier, hvor enhver ændring – sat lidt på spidsen - koster en fem millioner kroner og tager 18-24 måneder år at gennemføre.

Big data har eksisteret i en del år, men for cirka fem år siden skete der et slags gennembrud for big data. På det tidspunkt kom iPad’en og andre mobile tablet- og smartphone-enheder til verden, og det betød, at internet for alvor blev tilgængeligt som medie for den brede offentlighed. Sammen med den voldsomme udbredelse af de sociale medier har det medført en ekstrem vækst i data, der bare venter på at blive bearbejdet til mønstre. Mønstrene kan kortlægge adfærd og på kvalificeret vis forudsige behov og aftræk i virksomheders forsyningskæde, personalisere virksomhedens tilbud til den individuelle slutkunde, forudsige modtagelsen af en produktlancering på et givent marked, forsyne ledere med bedre beslutningsgrundlag etc. Men det er ikke nemt, og vi er kun lige begyndt arbejdet med at håndtere de ekstremt store datamængder på en begavet måde.

Virksomheder opererer i dag i en mere volatil verden end tidligere. En af de store gevinster ved big data er muligheden for mere præcist at forudsige begivenhedernes gang og derved styre risici samt spotte nye muligheder før konkurrenterne.

Big data og lanceringen af de mange e-handelshjemmesider betyder også, at kunder og slutkunder har en ny gennemsigtighed i virksomheders værdikæder, der tildeler kunder og forbrugere mere magt. Den tendens bliver kun styrket af bølgen af mobilitet, Internet of Things og sociale medier. Gartner forudsiger, at vi i 2020 vil opleve tredive gange så mange fysiske enheder, der er forbundet til internet. Det er stadig et nyt felt, men væksten sker ekstremt hurtigt, og det er derfor nu ledere af forsyningskæden skal tage højde for hvilke muligheder, det opstiller, og hvilke konsekvenser det kan få for virksomhedens supply chain execution.

trends10) Samarbejde og integration i forsyningskæden / Supply chain collaboration and integration

Ingen virksomheder står alene. Alle virksomheder bliver i takt med globaliseringen, den teknologiske udvikling og den skærpede konkurrence en del af en større forsyningskæde og indgår i netværk med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Professor i marketing og supply chain management Martin Christopher fra Cranfield University formulerede det allerede for mere end ti år siden: Moderne konkurrence foregår ikke mellem enkeltvirksomheder, den foregår mellem forsyningskæder.

En virksomhed kommer derfor ikke langt på egen hånd. Alle virksomheder skal være del af et stærkt hold i en værdikæde. Vil man være en del af vinderholdet, skal man arbejde tæt sammen med leverandører og kunder om fælles mål. Men det ikke nemt, fordi det bryder med den traditionelle måde at tænke forretning på. Det er i bund og grund et spørgsmål om, hvordan man anskuer samarbejde, konkurrencekraft og forretningsdrift. Har vi hovedfokus på at beskytte virksomheden mod alle eksterne parter, og betragter vi samspillet med kunder og leverandører som et magtspil, hvor det gælder om at forhandle sig frem til den bedst mulige pris? Kan jeg tjene 1000 dollars, så taber kunden eller leverandøren 1000 dollars. Eller er hovedfokus på konstant at være i integreret operationel kontakt med hele kæden af strategiske leverandører og kunder for at skabe stedse mere valide data, bedre processer og mere innovative og sofistikerede produkter eller tjenesteydelser sammen med dem? Kan vi sammen skabe bedre stamdata, processer og produkter, så slutkunden i sidste ende får et endnu bedre tilbud, så vinder vi konkurrencen med konkurrerende kæder.

Det sidste fokus vil i 2015 vise sig i stigende grad at vinde indpas. Det kræver tæt integration af processer, standarder, teknologier og det kræver et fælles syn på samarbejde, hvor parterne deler gevinsterne og tager ansvar for, at der ikke sker suboptimeringer, som skader den samlede kædes resultatskabelse.

Kilder: Undersøgelser og materiale fra Gartner Group, McKinsey, Cap Gemini, IMD, MIT CTL, Aberdeen Group, BVL International, KPMG, A.T. Kearney, professor Martin Christopher/Cranfield School of Management og professor René de Koster/Erasmus University.

2014-12-05
trends
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.