Når ERP systemet ikke er nok

Når ERP systemet ikke er nok

En virksomheds succes afhænger af en sammenblanding af mange ofte meget komplekse faktorer og omstændigheder.

De helt afgørende områder, udover produkternes kvalitet og den tilbudte service, er de operationelle processer, som på den ene side kan være en flaskehals, mens de på den anden side kan være en betydelig konkurrencefordel.

I mange år har avancerede IT-løsninger håndteret processer som forretningsledelse, lager og logistik. Det handler om at vælge de rigtige værktøjer, der kan optimere de operationelle processer og give virksomheden størst mulig gevinst. 

 

ERP systemet – basal forretningsledelse


De grundlæggende værktøjer, der er ansvarlige for forretningsledelse, ressourceplanlægning eller indsamling af data er ERP (Enterprise Resource Planning) IT-løsning. Disse systemer er modulopbyggede løsninger. Det betyder, at de er sammensat af uafhængige applikationer, som arbejder tæt sammen med hinanden.

Nogle af de mest populære moduler indeholder produktplanlægning, forsyning, salg, økonomi og bogføring samt Human Resource blandt flere. ERP systemets største værdi er integrationen og kontrollen af alle de ovenfor nævnte processer i virksomheden, som betyder optimal opgaveløsning i alle virksomhedens områder.

Når processer er for komplekse

Det sker ofte, at virksomheder bruger et ERP modulsystem til produktion, markedsføring eller service foruden lager og logistik. Disse områders effektivitet er ofte af vital betydning for virksomheden, fordi det ikke kun påvirker relationen til leverandører og underleverandører men også slutkunden. Hastigheden og effektiviteten på logistiske processer bør derfor prioriteres højt.

Op til et bestemt niveau af en virksomheds udvikling vil ERP modulerne kunne understøtte logistikken tilfredsstillende, men ved en stigende kompleksitet og antal processer vil systemet komme til kort. På det tidspunkt er det værd at overveje at indføre et separat system – et WMS (Warehouse Management System). WMS skal ikke betragtes som en erstatning for ERP-systemet, fordi systemernes opgaver er forskellige.

WMS er et specialiseret værktøj til at strømline alle processer i forretningen. Systemet er specielt kritisk i forhold til distributionscentre, der hver dag håndterer et stort antal forsendelser fra mange afsendere til mange modtagere. Det er især vigtigt, at WMS er ordentligt integreret med ERP-systemet, som det understøtter teknologisk. Det er Imellem disse systemer, at data skal udveksles effektivt baseret på en ensartet transmission.

 

Kontrol med lageret

Hovedopgaverne for WMS er at måle og håndtere hver og en af lagerets processer fra at modtage en ordre fra moderfirmaet til dets effektuering, afslutning og forsendelse. Tilmed er det vigtigt at understøtte sådanne aktiviteter som sporing af forsendelser, sikre den løbende forsyning til produktionen, cross docking, pakning, håndtering af returvarer og styring af lagervarer.

For logistikmedarbejdere er det også vigtigt at sikre en effektiv håndtering af tilhørende serviceopgaver så som mærkning, fastlæggelse af servicetype og –niveau for kundevarer etc. Det er ligeledes vigtigt, at WMS også forbedrer avancerede ordreopfyldelsesmekanismer. Gennemsigtigheden i aktiviteterne såvel som permanent adgang til ordrestatus og administrationsmodulet, der viser det præcise sluttidspunkt for lasten, sikrer fuld kontrol over lager og planlægningsopgaver baseret på troværdige og opdaterede data. Som et resultat af WMS er der en betydelig reduktion af menneskelige fejl og en øget effektivitet i lagerprocesserne ved at bruge radioteknologi. Husk på at ERP-systemer normalt ikke understøtter mulighederne for at bruge mobile terminaler, så derfor er der brug for eksternt software.


Når WMS godkender varer til lageret, så bruger systemet avancerede algoritmer til at finde den rigtige plads, tidspunkt og metode, som ERP ikke indeholder. Logistikprocesser bliver udført ved at skabe opgavekøer, som indeholder forskellige kombinerede aktiviteter, der kan reducere lagertrucksenes tomkørsel. ERP-systemer arbejder ikke med opgavekøer men kun med dokumenter, som ikke bidrager til at øge arbejdseffektiviteten.

For store logistikvirksomheder er det også vigtigt at kunne planlægge forsendelser fra lageret på en måde, så resurserne bruges hensigtsmæssigt, ligesom det er vigtigt at formindske lagertiden og på den måde reducere omkostningerne. Det betyder, at WMS-systemet kan integreres på passende vis med andre systemer, der bruges af virksomheder med logistikopgaver.

 

WMS-systemer for de krævende

At forstå forskellen mellem et WMS-system og et ERP-system er meget vigtigt i forhold til at lede virksomhedens drift. Opbevaring er det sidste trin i at realisere en kundes ordre og bestemmer graden af tilfredshed med samarbejdet med leverandøren. ERP-systemer er velegnede til logistikprocesser med enkle funktioner. Men når et lagers produktivitet, en optimering af omkostninger og minimering af fejl er vigtige, så kan det være relevant at gå over til at bruge et WMS-system.

 

 

2013-04-08
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.