Glud Marstrand SattStore

Glud & Marstrand løfter produktivitet, kvalitet og overblik med nyt WMS

Efter nogle hektiske indkøringsmåneder er systemet nu på plads, og resultatet er en markant bedre leveringskvalitet med 1/3 færre ressourcer. Dertil kommer et meget bedre datagrundlag om varestatus for de interne sælgere, et troværdigt datagrundlag for kapacitetsplanlægning og –styring, levering af ugentlige lageranalyser ved ”tryk på en knap” m.m.

Glud_Marstrand_photo1Glud & Marstrand A/S er Skandinaviens største producent af metalemballage og er blandt de største i Europa med fabrikker i Danmark og Sverige. Det er en virksomhed med mere end 120 års forretningserfaring: Kagedåser til det københavnske hjemmebag i 1880erne, Madam Blå til den hjemmebryggede kaffe i 1930erne og ovale dåser til en af Danmarks største eksportsucceser, skinke. Der går en lige linie gennem disse eksempler. Linien hedder kvalitet, kreativitet og fleksibilitet. Gennem 120 år har Glud & Marstrand bevist, at disse egenskaber er vigtige, når en virksomhed vil opnå og fastholde succes.

Glud & Marstrand er i dag en moderne og innovativ virksomhed, som udbygger sin position på verdensmarkedet. Det sker ved at fokusere på kreativitet, kvalitet og langvarige relationer.

Innovationskraft

Evnen til at få øje på nye behov og løsninger er central for G&M. Ved at få øje på kundernes behov før andre vil G&M fastholde sin førerposition på verdensmarkedet for metalemballage. For at være sikre på at være først, etablerede G&M i sidste halvdel af halvfemserne to nye afdelinger, VISIGN og Videncenter. VISIGN blev dannet i 1996, og Videncenter så dagens lys i 1997. Her arbejder et internationalt team af højtuddannede teknikere og marketingfolk med at læse og tolke de nye markedstrends. Denne viden skaber udgangspunktet for nye emballageløsninger og avancerede teknologiske produktionsmetoder.

Levere varen

Men det er selvsagt ikke nok at være på forkant med markedsbehov og - tendenser, varen skal også produceres og leveres i rette mængde og kvalitet, i rette tid, til rette sted og til rette pris. Glud_Marstrand_photo2Det forudsætter et produktions - og logistiksystem, som løbende bliver optimeret, så præstationerne til stadighed bliver bedre, mens omkostningerne til stadighed bliver lavere.

Da den nuværende produktionsdirektør Peter Høegh kom til Glud & Marstrand i 2005, indledte han derfor et samarbejde med logistikkonsulent Preben Kristoffersen fra Consafe Logistics for at gennemføre basale lageranalyser og - simuleringer. Formålet var at undersøge om, der var basis for at skabe forbedringer af lagerstyringen på Glud & Marstrands lager i Odense. Det var der. Consafe Logistics’ analyser og forslag til ændrede arbejdsgange og lagerindretning gjorde den daglige lagerdrift så meget mere effektiv, at det førte til en besparelse på fire lagermedarbejdere ud af en samlet stab på 34.

Investering i WMS

Den effektivisering gjorde så meget indtryk på direktionen i Glud & Marstrand, at den godkendte Consafe Logistics’ og Peter Høghs anbefalinger til en fase 2 optimering af lagerstyringen. Fase 2 bestod af investering i et nyt Warehouse Management System, nemlig SattStore fra Consafe Logistics.

Motivet for indførelse af det nye WMS var firedelt:

 • systemet skulle gøre lageret i stand til at løfte den daglige drift med bedre kvalitet til færre omkostninger (læs: færre ressourcer)
 • systemet skulle tilføre ledelsen og organisationen et validt datagrundlag for drifts- og kapacitetsstyringen af lageret samt ruteoptimering af plukkearbejdet
 • systemet skulle tilføre ledelsen et effektivt analyseværktøj til at løbende at vurdere lagerets præstationer
 • systemet skulle tilvejebringe online og realtids informationer om lagerstatus

Indkøringsudfordringer

Implementeringen af det nye WMS foregik i august 2006, men Glud & Marstrand løb hurtigt ind i udfordringer med at få systemet til at understøtte lagerdriften.

Glud & Marstrands lager er både et råvare- og et færdigvarelager, idet lageret både forsyner produktionen med metal- samt plastmaterialer og forsyner kunderne med færdigvarer. Lageret anvender endvidere kaotisk dybdestabling, hvor man blander varenumre og FIFO-status i rækkerne – simpelthen fordi, man ikke har kvadratmetre til at gøre det anderledes. Det giver et mere kompleks vareflow og gjorde installeringen af SattStore hos Glud & Marstrand til en lidt mere kompleks opgave end sædvanlig.

Behov for kvalificeret projektledelse

Problemerne ledte til, at Glud & Marstrand ansatte en nyuddannet produktionsingeniør og cand.merc., som skulle overtage ansvaret for implementeringen af systemet. Nicki Toft Hansen startede 1. oktober 2006 som materialestyringschef med den opgave at få det nye WMS til at fungere efter hensigten.

Forstå systemet

Glud_Marstrand_photo3”Løsningen på problemerne bestod i at forstå systemet og de algoritmer, som ligger til grund for indlagringen og palleplaceringen. Vi kører fx efter kaoslager-princip og FIFO, altså First-In-First-Out. SattStore understøttede ikke umiddelbart vores form for kaotisk dybdestabling, hvor vi blandetr varenumre og FIFO-status, og der forekom derfor nogle pallebyt, som ikke var hensigtsmæssige. Et andet eksempel var, at nogle af vores låg til konservesdåser har en karenstid på to døgn, før de må gå videre i produktionssystemet. Det kunne vi ikke umiddelbart få SattStore til at tage højde for”, fortæller Nicki Toft Hansen.

”IT-baseret lagerstyring af kaotisk dybdestabling med blandede varenumre og FIFO-status er uhyre kompliceret. Det har krævet udvikling af meget avancerede algoritmer, der kan tage højde for, hvilken plads indlagringen af en palle skal foregå på, samt hvilken palle plukkeren skal vælge. Det var en krævende udfordring, som vi er meget tilfredse med er lykkedes så godt, som det er”, fortæller adm. direktør Dan Hellström, Consafe Logistics A/S.

Projektleder ud på lagergulvet

Nicki Toft Hansen placerede sig selv midt ude på lageret, så han var så tæt på lagergulvet som muligt, og så gik han ellers i gang med systematisk at undersøge, hvordan systemet understøttede den daglige lagerstyring.

”Jeg blev nødt til at tage det udgangspunkt at være loyal over for systemet og finde frem til, hvordan systemet og vores hverdag bedre kunne mødes. Det lykkedes også efter nogle hektiske måneder, hvor Consafe Logistics’ programmører arbejdede hårdt på at justere de ting, jeg fandt frem til, og hvor vi også ændrede på nogle af vores arbejdsrutiner, så de passede bedre til systemet”.

Bedre produktivitet og færre fejl

I dag står truckførerne på lageret selv for den daglige planlægning af arbejdet, antallet af fejl er reduceret så markant, at lageret i dag er meget tæt på 100 % kvalitet, og produktiviteten er steget så meget, at lageret i dag klarer den samme drift med 22 medarbejdere, som lageret i 2005 klarede med 34 medarbejdere.

Dertil kommer andre væsentlige fordele, såsom at de interne sælgere i dag har nøjagtig viden om, hvad der er på lageret, hvilket de ikke havde tidligere. Sidst Glud & Marstrand i Odense havde besøg af den eksterne revisor, udtalte revisoren, at han sjældent havde set et lager stemme så præcist.

”Consafe Logistics har taget et stort medansvar for at rette op på indkøringsudfordringerne og har været en stor hjælp. Samtidig har vores lagermedarbejdere været meget tålmodige og gode til at tage nye arbejdsvilkår og de nye teknologiske arbejdsredskaber til sig”, fortæller Nicki Toft Hansen.

Læring af implementeringsprocessen

Nicki Toft Hansen peger på en række læringer, som Glud & Marstrand har høstet af projektet. Det omfatter for eksempel:

 • Glud_Marstrand_photo4Det er nødvendigt med en intern kompetence, som kan forstå IT-systemet
 • Det er væsentligt at være i stand til at stille kritiske spørgsmål til systemleverandøren, ellers har leverandøren ikke en chance for at tilrette systemet optimalt
 • Pas på med at kræve for højt vidensniveau af medarbejderne på lagergulvet og vær omhyggelig med træning af medarbejderne i anvendelsen af den nye teknologi
 • Projektledelse og programmør skal tilbringe en del tid ude på lagergulvet, så de forstår den virkelighed, systemet skal fungere i, til bunds
 • Pas på med at undervurdere hvor lang tid, implementering af et IT-system tager. Den praktiske implementering og det interne salgsarbejde over for organisationen tager ofte længere tid end forventet
 • Vær omhyggelig med at udarbejde en realistisk tilbagebetalingstid (RoI), ellers giver det bare unødig modstand og besvær – i Glud & Marstrands tilfælde holder tilbagebetalingstiden.
 • Der er behov for en form for Change Agent ved implementering af et nyt lagerstyringssystem. Det er en stor kulturændring i organisationen og stiller store krav til medarbejdernes samarbejdsevner og –indstilling. Foranalyser er en rigtig god investering, den tjener sig hurtigt mangefold ind igen i sparet tid, fejl og besvær

Overvejer implementering på næste fabrik

”Vi har i dag et langt mindre kaotisk lager, færre kassationer som følge af transportskader, vores målstyring giver tydelig effekt på produktiviteten og vi kan i dag hurtigt og effektivt spore vildfarne paller. På den baggrund undersøger vi nu mulighederne for at implementere SattStore på vores råvare- og færdigvarelager i Løsning, hvor vi ønsker at drage nytte af de erfaringer, vi har høstet på Odense-projektet”, fortæller Nicki Toft Hansen og tilføjer - ”Den store udfordring i Løsning er at finde frem til en medarbejderkompetence, som kan og vil påtage sig rollen som projektleder og Change Agent. Vi har på nuværende tidspunkt udarbejdet en foranalyse og herunder en kravspecifikation for Sattstore systemet, og vi vurderer nu projektet ud fra en Cost-Benefit betragtning. Men vi forventer at være i stand til at gennemføre en implementeringsfase relativt hurtigt i kraft af vores erfaringer med Sattstore i Odense”.

2007-06-06
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.