Sanistal Astro

WMS og lean hjælper Sanistål til at reducere lagerværdi med 45 %

"Jeg tør slet ikke tænke på, hvor vi ville have været i dag, hvis ikke vi havde implementeret WMS og gennemført leanbaseret udvikling af processer, ledelse samt kultur. En reduktion af kapital bundet på lager med mere end 300 millioner kroner er et livsvigtigt bidrag til vores likviditet i disse tider, hvor cash is king”, fortæller fabrikschef Claus Hjerrild og tilføjer: ”Astro WMS giver os online og on time lagerstatus på vores centrallager i Billund. Vi har hele tiden styr på lagerværdi og kvalitet. WMS er grundlaget for, at vi kan arbejde faktabaseret med problemløsninger, forandringer og leanimplementering, og målet er hele tiden at reducere lagerværdi og forbedre leveringskvalitet samt reaktionsevne"

Centralisering af lagre

Sanistål reducerede i 2008 lagerstrukturen fra 24 lokationer til to kæmpestore centrallagre i henholdsvis Billund og Taulov. Taulov-lageret er et nyopført og højt automatiseret stållager, mens Billundlageret er på 55.000 m2 fordelt på 14 haller. Centrallageret i Billund håndterer alle andre Sanistål-produkter end stål, hvilket omfatter 96.000 varenumre inden for VVS, værktøj, maskiner, elteknik og varer fra den opkøbte beslagvirksomhed Carl F. Billund-lageret er indrettet i bygninger, der tidligere blev anvendt af Lego A/S – bygninger som blev ledige i forbindelse med Legos strategiske beslutning om at flytte store dele af produktionen til udlandet.

Enhver fejl er en forbedringsmulighed

Situationen i 2008 på lageret i Billund var præget af en utilfredsstillende høj fejlprocent. Varepluk foregik manuelt og baseret på papirpluklister. Samtidig blev Sanistål hårdt ramt af finanskrisen i september 2008, hvor ordrerne styrtdykkede, og virksomheden gik i krisestyring. Saniståls centrallager i Billund var tvunget til på kort tid at gennemføre en masse tiltag, der tilsammen skulle sikre overlevelse på både kort og lang sigt.

"Vi blev nødt til at tilpasse bemandingen med cirka 60 % færre ledere og cirka 40 % færre medarbejdere. Da bemandingen toppede, var den i alt på 500 ansatte. Vi valgte samtidig helt bevidst at investere massivt i træning og kompetenceudvikling, fordi vi erkendte, at ledelse, indstilling og kultur er nøglen til at skabe en drift, der som en integreret del af hverdagen hele tiden stræber efter at forbedre sig. Grundtanken i den forbedringskultur er, at enhver fejl er en mulighed for at forbedre sig. Den form for kultur kommer ikke af sig selv, det kræver masser af træning, anerkendende og coachende ledelse samt massiv medarbejderinvolvering. Vi er i dag nået langt på den rejse, og det mener vi er nøglen til at styre en drift igennem en krise. Man får ikke succes med krisestyring, hvis man blot skærer blindt”, fortæller Claus Hjerrild.

2 skridt foran: Adfærd og ledelse er nøglen

Sanistal_warehouse

Saniståls centrallager i Billund har siden 2008 implementeret en lang række leantiltag og –principper såsom Value Stream Mapping, 5S, flow, tavlemøder, målstyring, standarder, problemløsningstavler, Kaizen Blitz etc. Leanarbejdet er foregået under fællestitlen "2 skridt foran", som signalerer, at centrallageret hele tiden skal være på forkant med fejl og forbedringer. Leanarbejdet har fokuseret på tre områder, nemlig det operationelle, ledelse og holdninger.

"Det er ikke vanskeligt at gennemføre en Value Stream Mapping eller 5S, den store barriere er implementering af nye holdninger og adfærd. Vi arbejder med isbjergsmodellen, hvor alt det synlige ved lean som fx tavler og værktøjer er over vandoverfladen; mens alt det, der virkelig gør en forskel som ledelse, indstilling og adfærd befinder sig i det skjulte under vandoverfladen. Succes med lean afhænger helt af, at det lykkedes at få ordentlig fat i alt det skjulte og få skabt forandringer på disse områder. Det er svært, men det er her de store og vedvarende gevinster gemmer sig", fortæller Claus Hjerrild, der tidligere har arbejdet med leanimplementeringer i en række Danfoss-virksomheder.

WMS er grundbasen

Centrallageret i Billund har været gennem en turbulent tid, og implementeringen af WMS er foregået i en række faser med idriftsættelse af en hal ad gangen. "Efterhånden som vi har fået implementeret WMS, giver it-styringen os et stærkt grundlag for at reducere lagerværdi og forbedre kvalitet", fortæller Claus Hjerrild.

En kompleks lagerudfordring

Saniståls centrallager i Billund lagrer som nævnt 96.000 varenumre, der fordeler sig på alt fra småbitte plastdupper til trægulve og O-ringe til kæmpestore kloakbrønde og 6 meter lange jernstænger. Lageret skal altså være i stand til både at håndtere meget store mængder ordrer og meget forskelligartede ordrer. Lageret omfatter både pallereoler, hyldepluk, flow-racks, blokstabling og ikke mindst 42 lagerautomater, hvor plukning foregår med Voiceteknologi.

Plukker mange ordrer på én gang

Det nye WMS betyder, at Sanistål er gået fra papirbaseret pluk til realtids plukning i såkaldte plukkebølger. Det betyder, at Sanistål populært sagt ikke plukker én ordre ad gangen, men plukker til mange ordrer på én gang og plukker direkte i forsendelsesenheden. Det giver en bedre udnyttelse af plukkeressourcerne og en højere plukkekvalitet.

WMS foretager automatisk en beregning af volumen og vægt på ordren og udvælger derefter den rette kassetype eller boks. Den avancerede teknik går under navnet bokskalkulering. Sanistål og Consafe Logistics, der leverer Astro WMS, har undervejs erfaret, at volumen og vægt ikke er tilstrækkelige parametre til at foretage den rette bokskalkulering, men at det i Saniståls tilfælde også er nødvendigt at tage højde for andre parametre som fx længde, bredde, antal og split. Det arbejder parterne på at forbedre.

Den nye plukkestrategi er et eksempel på, hvordan Sanistål har tænkt lean ind i alle nye forretningsprocesser i bestræbelsen på at optimere flow og minimere spildprocesser. Sanistål introducerer også løbende stemmestyret pluk på de dele af lageret, hvor det giver mening.

Forudsætning for faktabaserede forbedringer

Claus Hjerrild fremhæver et godt råd til andre logistikledere, der står for at implementere nyt WMS på store lagre: Gør det trin-for-trin. "Det er mit råd at implementere WMS på store komplekse lagre gradvist og ikke som et big bang". Fordelen er, at organisationen får tid til at opbygge en god datadisciplin, at der sker en løbende læring og at sikkerheden i implementeringen bliver bedre. Han peger også på, at et moderne og velfungerende WMS er helt afgørende for, at et lager kan arbejde effektivt med faktabaserede forbedringer.

Yderligere oplysninger:

2008-05-20

Resultater af WMS og lean

Effekterne af implementering af lean i kombination med WMS på Saniståls centrallager i Billund omfatter:
  • Reduktion af lagerværdi på foreløbig cirka 45 %
  • Halvering af kundernes oplevede leveringsfejl
  • Markant forbedring af kvalitet ved afsendelse fra lager
  • Langt færre nedskrivninger
  • Meget bedre og mere valide KPI’er – grundlag for forbedringer
  • Mulighed for at følge op på alt og på alle niveauer helt ned til personniveau – grundlag for forbedringer
  • Bedre evne til at kundetilpasse pluk
  • Bedre evne til at agere fleksibelt på ændringer i marked og rammevilkår

Fakta om kunden

Sanistål er totalleverandør inden for VVS og VA, Carl F produkter, elteknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal samt bilindretning. Ud over markedets bredeste og dybeste udbud af produkter, tilbyder virksomheden rådgivning plus en lang række servicekoncepter til både industri og byggeri. Sanistål er landsdækkende – og altid lige om hjørnet. Leverer "det, der skal til" – fra dag til dag. Sanistål-koncernen er endvidere repræsenteret over det meste af verden, som leverandør af løsniner til byggeriet og med salg af arkitekttegnede mærkevarer.
Information
Vi vil gerne høre fra dig!
Contact us
Nyhedsbrev
INSPIRATION! Vi leverer løbende inspirerende, dybtgående artikler og nyheder om logistik, mobilitet og relaterede emner. Abonner nu for at få de mest interessante oplysninger direkte i din indbakke - uden beregning, seks gange om året.
Tilmeld
Følg os
Slutte dig til os i vores sociale medier kanaler og få de seneste i dit eget flow.